NtrQQ版本号数据库(2017.1.27更新)

[Version]
;QQ5.0开始进入气泡聊天界面和阶段, 8.8开始界面变动。
;下面的版本号用于框顶和框内显示;QQ2013起带详细子版本,n/t/exp=Trail版本为exp上线版本,qd=QQ安全防护版,L=Light
;><--->>> 2017
370F=QQ8.9(19836,19926)exp,19983,19990

; ->>>2016
3709=QQ8.8(19429,19740,19751,19803)exp,19876
3703=QQ8.7(18956,19002,19036)exp,19075,19083,19091,19113
3661=QQ8.6(18733,18764)exp,18781,18804
365B=QQ8.5(18506,18574)exp,18591,18600
3655=QQ8.4(18270,18323)exp,18357,18376
364F=QQ8.3(17967,17994)exp,18027,18033,18038
3649=QQ8.2(17628,17668)exp,17720,17668,17724
3643=QQ8.1(17082,17153)exp,17202,17216,17255,17283

;;;2015 -> old
363D=QQ8.0(16812,16881,16919)exp,16954,16968
3639=QQ7.9.14305L,14308L,14314L
3637=QQ7.9(16483,16575)exp,16621,16638
3631=QQ7.8(16229,16334)exp,16379
362D=QQ7.7.14298L
362B=QQ7.7(15980,16019)exp,16077,16096
3625=QQ7.6(15563,15648,15685)exp,15742
3624=QQ7.5.15462L
3621=QQ7.5.15463L
361F=QQ7.5(15314,15405)exp,15445,15456
3619=QQ7.4(15074,15142)exp,15179,15190,15193,15197
3615=QQ7.3(14248L)exp,14258L
3613=QQ7.3(14889,14913)exp,15034,15047,15056
360D=QQ7.2(14682,14750,14774)exp,14799,14810
3609=QQ7.1(14496qd)exp,14508,14511
3607=QQ7.1(14399,14447)exp,14509,14522
3601=QQ7.0(13999,14196)exp,14275,14295
3560=QQ6.9.11655qd
355F=QQ6.9(13702,13753)exp,1376
3559=QQ6.8(13530,13581)exp,13620,13624
3555=QQ6.7(13466L,13493L,13502L)exp
3553=QQ6.7.13237t,13356t,13443t,13451
354E=QQ6.6/6.7(12428/12432)qd
354D=QQ6.6.12980t,13074t,13163
3547=QQ6.5.12728t,12746t,12848t,12945,12956
3543=QQ6.4.11581t安全升级版
3541=QQ6.4(12421t,12490t/12582)
353B=QQ6.3(12201t,12297t/12369,12382,12390)
3537=QQ6.2(12011t)QQ会议尝鲜
3535=QQ6.2(11985t,12114t/12179)
352F=QQ6.1(11681t,11762t/11879)
3529=QQ6.0(11472t,11589t,11680t/11743,11754)
3523=QQ5.5(11225t,11349t/11429,11433)
351E=QQ5.5(8853t)NewDesign
351D=QQ5.4(10738t,10858t,10952t,10986t/11058,11066)
3517=QQ5.3(10696)edu教育版
3511=QQ5.3(10576t,10633t,10674t/10702,10716,10723)
350B=QQ5.2(10275t,10377t/10425,10432,10438,10446,10454)
350F=QQ5.1(10055)
3505=QQ5.1(9911t,9970t/10035,10053)
3458=QQ5.0(9829)_QQProtect3.7.6
3457=QQ5.0(9597t,9706t,9761t/9857)

;;;iMacQQ:
2852=iMacQQ 4.0.6(18944)
284C=iMacQQ 4.0.6 Beta(18877)讨论组多人音视频
2846=iMacQQ 4.0.5(18623)
283A=iMacQQ 4.0.4(18310)
2834=iMacQQ 4.0.4 Beta(18223)exp截屏优化版
282E=iMacQQ 4.0.3(18176)
2828=iMacQQ 4.0.3(18159)音视频优化版
2822=iMacQQ 4.0.2(18031)
281C=iMacQQ 4.0.2(17933)/18005
2816=iMacQQ 4.0.1(17811)
2810=iMacQQ 4.0(17730)
280A=iMacQQ 4.0 beta(17261/17370)
2756=iMacQQ 3.2(16542/17114)
2744=iMacQQ 3.1.2(15803,15921)
273E=iMacQQ 3.1.2 Beta(15690)
2738=iMacQQ 3.1.1(15491)
2732=iMacQQ 3.1.1 Beta(15397)
272C=iMacQQ 3.1.0(15329)
2726=iMacQQ 3.1.0 Beta(15104)
271A=iMacQQ 3.0.2(14438)
2714=iMacQQ 3.0.2(14196,14685群助手体验)exp
270E=iMacQQ 3.0.1(13996)
2708=iMacQQ 3.0(13794)
2702=iMacQQ 2.4.2(12870)
2660=iMacQQ 2.4.1(11931)
265A=iMacQQ 2.4.0(11687)
2654=iMacQQ 2.3.0(10712)
2648=iMacQQ 2.2(9809)
2642=iMacQQ 2.1.3(8379)
263C=iMacQQ 2.1.2(8317)
2636=iMacQQ 2.1(7835)
2630=iMacQQ 2.0.3(7105)
262A=iMacQQ 2.0.2(6282)
2120=iMacQQ 2.0.1(5245)
211A=iMacQQ 1.4(3482)
265C=iMacQQ 1.3.2(67075)
2114=iMacQQ 1.3(2567)
2656=iMacQQ 1.2.1(4476)
210E=iMacQQ 1.2(1817/2123)
2108=iMacQQ 1.1.1(1460)
2102=iMacQQ 1.1(1301)
191B=iMacQQ 1.0 Beta1(606)
163A=iMacQQ 1.0 Beta1(600)
143C=iMacQQ Preview3(322/394)
1418=iMacQQ Preview2
1412=iMacQQ Preview1

;;;QQ International国际版:
3509=QQ International 5.0(5.1.1218)
325D=QQ International 2.11(1.91.1369)
3257=QQ International 2.1(1.91.1291,1310)
3251=QQ International 2.0(1.91.1213)
2C05=QQ International 1.61(2871)
2B63=QQ International 1.6(2739)
2B5D=QQ International 1.5(2645)
2B57=QQ International 1.4(2582)
2B2D=QQ International 1.3(2626)
1E19=QQ International 1.2(2112,2124)
1E13=QQ International 1.1(2042)
1E0D=QQ International 1.0(1910)
180D=QQ International Beta3(1010)
1807=QQ International Beta2(930)
1801=QQ International Beta(880)
175F=QQ International Beta(860)

;;;Tencent Messenger(腾讯TM):
3420=TM2013 Preview2(1.96.6985,7020,7135,7156)exp/7246,7277,10909,10913
3018=TM2012 Beta1(5429)exp/TM2013Preview1(5463,5468,5482)
1A46=TM2009 Beta3.4
1A40=TM2009 Beta3.3(1.41.1289)
1A3A=TM2009 Beta3.2(1.41.1265)
1A34=TM2009 Beta3.1(1.41.1250)
1A2E=TM2009 Beta3.0(1.40.1130)
1956=TM2009 Beta2.3(1050)
175E=TM2009 Beta2.1/2.2(957)
1758=TM2009 Beta2.0(860)
164A=TM2009 Beta1.0/1.1/1.2/1.3
1644=TM2009 Beta(750)
1440=TM2008 Beta1(1.88.5249)

;;;QQEIM(企业QQ)
2824=iMac QQEIM(2.0.0.72363)/2.0.3.79992
265C=iMac QQEIM(1.3.2.67075)
2656=iMac QQEIM(1.2.1.4476)
361C=QQEIM(1.92.2298)
352C=QQEIM(1.86 ~ 1.89.2036)
3304=QQEIM(1.85.1523)13.11.12/1.86.1730)
3106=QQEIM(1.7/1.81.1185/1.82.1244)
1F48=QQEIM(1.4.485)
231A=QQEIM(1.31)
2314=QQEIM(1.2/1.21)

;;;BizQQ(营销QQ)
1237=BizQQ2.0 SP19(2.19.2798)+
312A=BizQQ2.0 SP18(2.18.2775)
311E=BizQQ2.0 SP17(2.17.2654)
3118=BizQQ2.0 SP16(2.16.2516)
2B2A=BizQQ2.0 SP15

;;;QQ for Win8
4631=Win8 QQ(2.0.4.634)
462B=Win8 QQ(2.0.)0.369/5.810/6.891/7.998/8.1219(多终端)
461F=Win8 QQ(1.3)
4619=Win8 QQ(1.2)
4613=Win8 QQ(1.1.0.321)
460D=Win8 QQ(1.0.245.0)

;;;杂项版本:
1119=BusinessQQ
1031=QQCRM Service
0C52=macQQ
0C17=Android,iPhone,Mac,WindowsPhone
0000=嘿嘿!人家还没来呢!

;;;0ther
2659=QQexp1.0(1.71.2474/2476)实验版
2651=QQ Video Desk v1.0Beta1(1421)
2D07=QQ性能体验版_v3.0(2012 Beta1(4028))
270D=QQ性能体验版_v2.0
2707=QQ性能体验版_v1.0
1C53=QQ概念版 Beta1.3.2.7
1629=QQ概念版 Beta1.1.7.1/Beta1.2.1.1
1156=QQ for Linux 1.0 Preview1(106)
1131=QQ for Linux 1.0 Preview1(105)
2B19=TVQQ
2515=iPadQQ 5.2.26
141F=Silverlight QQ Preview1/Beta1
1B3A=PaiPaiQQ Service
1151=Mail QQ
0F5F=QQ2006 正式版/(TenyQQ挂QQ软件)
0E0B=AndroidPad(1.8/1.9/1.93)
0E09=WebQQ/Q+WebQQ/Smart QQ
0E07=QzoneQQ

;;;QQ2013
3451=QQ2013 SP6(2.01.9112t,9196t/9277,9284,9294)
344C=QQ2013 SP5(1.98.6588)云消息记录版
344B=QQ2013 SP5(2.00.8867t,8970t/9050)
3441=QQ2013 SP5(2.00.8154)WebOptExp(性能优化版)
3440=QQ2013 SP4(1.99.8736)安全防护版Beta2
343F=QQ2013 SP4(1.99.8637t,8719t/8796,8820)
3500=QQ2013 SP3(1.98.6394)_CloudMsg云消息记录
3434=QQ2013 SP3(1.98.8461)安全防护版QQProtect3.5.3
3433=QQ2013 SP3(1.98.8351,8453)Trial/8548,8550,8557
3427=QQ2013 SP2(1.97.8079,8141)Trial/8178,8180,8183,8186,8200
341B=QQ2013 SP1(1.96.7775,7851,7898)Trial/7950,7968,7979
3410=QQ2013 正式版(1.95.7825网吧版)QQProtcet3.4.3.2
340F=QQ2013 正式版(1.95.7443,7560)Trail/7681,7633,7690
3403=QQ2013 Beta6(1.94.7089,7165,7232)Trial/(7332)Vip/轻聊版(7354,7358,7360,7441)
3301=QQ2013 Beta5轻聊版(1.93.6966,6970)
3261=QQ2013 Beta5(1.93.6131)Message消息记录升级版
3260=QQ2013 Beta5(1.93.5890)Speak2Text语音聊天特别版
325F=QQ2013 Beta5(1.93.6802,6863)Trail
325B=QQ2013 Beta4轻聊版(1.92.6825)
325A=QQ2013 Beta4(1.92.6087)GroupVideo群视频
3259=QQ2013 Beta4(1.92.6506,6648)Trail/轻聊版(6722,6734,6741,6744)
3253=QQ2013 Beta3(1.91.6597)恢复终端在线
324E=QQ2013 Beta3(1.91.5978)Message消息记录升级版
324D=QQ2013 Beta3(1.91.6270,6459)Trail/(6531)VIP/轻聊版(6547,6565)
3242=QQ2013 Beta2(1.90.6056)QQ群联
3241=QQ2013 Beta2(1.90.5923,8026,8030,8036,8040,8051)
323B=QQ2013 Beta2新春版(1.90.7048)
3218=QQ2013 Beta2(1.90.5847)圈子好友列表
3217=QQ2013 Beta2(1.90.6560,6625)Trail/新春版(6680,6692,6707)
310F=QQ2013 Beta2(1.90.6048)LoverBox情侣密盒
3105=QQ2013 Beta2(1.90.6009,6011)LoverAIO情侣版
3103=QQ2013 Beta2(1.90.5557,5837)Trial/(5841)ViP/(5853,5860,5865)/6002好友列表动画版
3109=QQ2013 Beta2(1.90.5363)HardwareAcceleration(视频硬件加速版)
322F=QQ2013 Beta2(1.90.5468,5512)Remote(远程桌面内部测试版)
303D=QQ2013 Beta1(1.90.5422)Remote(远程桌面体验版)
3037=QQ2013 Beta1(1.89.5311,5459,5471,5476,5554,5570,5573)
3031=QQ2013 Beta1(1.89.5192)Trial(泄漏版)

;;;QQ2012
3019=QQ2012 正式版(5119)安全防护版3.0
3013=QQ2012 正式版(5058,5062)
3007=QQ2012 正式版(4956)新一代QQ视频
3001=QQ2012 正式版(5026)视频优化版
2F5F=QQ2012 正式版(5004,5006)视频优化版
2F59=QQ2012 正式版(4916,4921,4924,4930)
2F53=QQ2012 正式版(4818,4819,4853)_Trial
2F35=QQ2012 Beta3(4767,4770,4772,4786)
2F2F=QQ2012 Beta3安全防护版2.8.1(3388)
2F23=QQ2012 Beta3(4923,4925)QQ圈子
2F1D=QQ2012 Beta3(4877)_Trail
2F17=QQ2012 Beta3(4827)_Trail(QQ圈子)
2F29=QQ2012 Beta3(3349/4280)安全防护版2.8
2E63=QQ2012 Beta2(3563)查找附近人LBS
2F0B=QQ2012 Beta2(视频优化版1016)
2E5D=QQ2012 Beta2 (3449)/Q+(3.8.3486)
2E57=QQ2012 Beta2(3443)
2E4B=QQ2012 Beta2(3470,3562)
2E09=QQ2012 Beta2(3424,3428)
2D61=QQ2012 Beta2(3360)_Trail
2D5B=QQ2012 Beta2(3328)_Trail
2E51=QQ2012 Beta2(1.84.3208)安全防护版2.7.1
2E0F=QQ2012 Beta2(1.84.3128)安全防护版2.7
2D4F=QQ2012 Beta1 Q+(4541,4560)
2D3D=QQ2012 Beta1(4428)/Q+(5580,5607)
2D49=QQ2012 Beta1(QQ视频优化版)
2D1F=QQ2012 Beta1(4280)巧遇卡版
2B51=QQ2012 Beta1(QQ圈子Ⅱ_3231,3233)
2D01=QQ2012 Beta1(4145)/Q+(5463,5486)
2B3F=QQ2012 Beta1(QQ圈子_3226)
2B45=QQ2012 Beta1(3221)
2D43=QQ2012 Beta1(3089)安全防护版2.6.1
2B4B=QQ2012 Beta1(3054)安全防护版2.6
2B39=QQ2012 Beta1(1.75.2836)64位安全防护版2.5.2
2B33=QQ2012 Beta1(1.75.2925)安全防护版2.5.1
2B21=QQ2012 Beta1(2991)/Q+(5309,5332,5377,5394)
2B15=QQ2012 Beta1(2942)_Trail
2B27=QQ2012 Beta1(2776)安全防护版2.5
2B1B=QQ2012 Beta1(2759)安全防护版2.5
294D=QQ2012 Beta1(1.71.2693)繁体版

;;;QQ2011
2947=QQ2011 正式版(2527)安全防护版
2935=QQ2011 正式版(5064,5074)/Q+(5085,5090,5142,5213)
293B=QQ2011 正式版(视频优化版5068)
2929=QQ2011 正式版(文件保护版2547)
2905=QQ2011 正式版(3726)/Q+(3200)
2911=QQ2011 正式版(多人视频预览版2543)
2917=QQ2011 正式版Q+(2623)
2863=QQ2011 正式版Q+(2559,2568)
285D=QQ2011 正式版Q+(2532)
2857=QQ2011 正式版(3019)/Q+(3038,3056)
2701=QQ2011 正式版Q+(2662,2670)
292F=QQ2011 正式版(2588)安全防护版2.3
2923=QQ2011 正式版(2543)安全防护版2.2
2941=QQ2011 正式版(2527)安全防护版2.1
291D=QQ2011 正式版(2526)安全防护版2.1
264D=QQ2011 正式版Q+(2591,2603)
2647=QQ2011 正式版Q+(2535,2536)
2851=QQ2011 正式版(2522)
265F=QQ2011 正式版(2447,2462)安全防护版2.0
262F=QQ2011 正式版(2422,2425)
2629=QQ2011 正式版(2384)_Trail
252D=QQ2011 Beta4(1.66.2407)安全防护版2.0
2527=QQ2011 Beta4 Q+(2644)
251B=QQ2011 Beta4(1.66.2355,2356,2357)安全防护版1.2
2515=QQ2011 Beta4(2326)/iPad QQ/macQQ
2521=QQ2011 Beta4 Q+(2552,2578)
233B=QQ2011 Beta3 Q+(2398)_Trail
2335=QQ2011 Beta3 Q+(2390)_Trail
231D=QQ2011 Beta3 Q+(2340)_Trail
232F=QQ2011 Beta3(1.65.2280,2281)安全防护版1.1
2317=QQ2011 Beta3(1.65.2254,2256)安全防护版1.0
2305=QQ2011 Beta3(1.65.2220,2242)安全增强版
2311=QQ2011 Beta3 Q+(2242,2306)_Trail
230B=QQ2011 Beta3 Q+(2293)_Trail
225D=QQ2011 Beta3(2234)
2323=QQ2011 Beta3(视频公测版2226)
2222=QQ2011 Beta3(2221,2222)
2257=QQ2011 Beta3(2194)_Trail
2239=QQ2011 Beta2(新功能体验版)
2233=QQ2011 Beta2(音视频优化博客版2107)
2227=QQ2011 Beta2(2103,2106)
222D=QQ2011 Beta2(QQ硬盘测试版2111,2112)
221B=QQ2011 Beta2(2089)_Trial
211F=QQ2011 Beta1(2099)多帐号登录优化版
2119=QQ2011 Beta1(1.60.103)繁体版
2113=QQ2011 Beta1(语音优化版2069)
2221=QQ2011 Beta1(2075)多帐号登录
210D=QQ2011 Beta1(视频优化版2071)
2107=QQ2011 Beta1(2021,2020,2032)
2101=QQ2011 Beta1(2012)_Trial

;;;QQ2010
1F57=QQ2010 Sp3.1(1961)
1F51=QQ2010 Sp3.1(1955)Trial
1F1B=QQ2010 Sp3(1942)
1F15=QQ2010 Sp3(1924)Trial
1E49=QQ2010 Sp2.2(1870)
1E43=QQ2010 Sp2/2.1(1861)
1E3D=QQ2010 Sp2(1836)Trial
1E07=QQ2010 Sp1(1760)
1E01=QQ2010 Sp1(1749)Trial
1C51=QQ2010 正式版(1720)
1C4B=QQ2010 正式版(1710)Trial
1C27=QQ2010 Beta3(1700)
1C21=QQ2010 Beta3微博(1690)Trial
1C09=QQ2010 Beta3(1630)Trial
1B55=QQ2010 Beta2(1590)
1B4F=QQ2010 Beta2(1580)Trial
1B13=QQ2010 beta(1530)
1B0D=QQ2010 Beta(1510)Trial
1B07=QQ2010 Beta(1480)Trial

;;;QQ2009
1A35=QQ2009 Sp6(1451)
1A2F=QQ2009 Sp6(1430)Trial
195D=QQ2009 Sp5(高清视频测试版1395)
1957=QQ2009 Sp5(1390)
1951=QQ2009 Sp5/QQ2010 Beta(1370)Trial
190F=QQ2009 Sp4(1060)
1900=QQ2009 Sp4(1045)Trial
1A05=QQ2009 SP3(1.40.684)繁体版
1837=QQ2009 Sp3(1025)
1831=QQ2009 Sp3(1018)Trial
1963=QQ2009 Sp2(繁体版679)
193F=QQ2009 Sp2(性能优化版1330)
1843=QQ2009 Sp2(传文件夹版864)
1759=QQ2009 Sp2(860)
1753=QQ2009 Sp2(832)Trial
1663=QQ2009 Sp1(760)
165D=QQ2009 Sp1(748)Trial
1651=QQ2009 正式版(音视频优化版661,662)
1645=QQ2009 正式版(660)
163F=QQ2009 正式版(623,634,645,648,650)Trial
1621=QQ2009 Beta2(562)
161B=QQ2009 Beta2(549)Trial
160F=QQ2009 Beta(传文件优化版)
1549=QQ2009 Beta(375)

;;;QQ2008
1251=QQ2008 II beta1SP1
1237=QQ2008 II Beta1
1235=QQ2008 II Beta1_VipTrial
1233=QQ2008 II Beta1_Trial
1221=QQ2008 正式版/KB3
121F=QQ2008 正式版_Trial
121D=QQ2008 正式版
121B=QQ2008 Beta2
120B=QQ2008 Beta2_Trial
1163=QQ2008(视频优化特别版V2)
1161=QQ2008(视频优化特别版V1)
1205=QQ2008 Beta1(祈福版)
1203=QQ2008 Beta1
1201=QQ2008 beta_VipTrial
115B=QQ2008 贺岁版

2 Comments (25241 Views)

 1. tt says:
  「未知版本号:3761」
  这个是什么版本?
 2. 密码忘记了   上不去论坛

  找回提示 没有该帐号  

  重新注册用户名又被占了  

  用户名77470995     邮箱[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *